Οι άνθρωποί μας

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ

Ιωάννης Κυριακόπουλος

Πρόεδρος KFG
Πρόεδρος Ενώσεως Ελλήνων Επενδυτών

Δικηγόρος με πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένη γνώση στον χώρο της κεφαλαιαγοράς και της οικονομίας. Στην μακρά συμβουλευτική του εμπειρία στον χώρο των επενδύσεων και στην Διαχείριση Χαρτοφυλακίων Θεσμικών Επενδυτών (υπό διαχείριση χαρτοφυλάκια άνω του 1 δις.ευρώ), έχει αποκτήσει πολλαπλές και πολυεπίπεδες γνώσεις, με μεταπτυχιακή εξειδίκευση στην Τραπεζική Επιστήμη, στην Εκτίμηση Ακίνητης Περιουσίας, πολλαπλές πιστοποιήσεις κατόπιν εξετάσεων στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κλπ. Έχει διατελέσει μεταξύ άλλων Διευθύνων Σύμβουλος στην ΑΕΔΑΚ Ασφαλιστικών Οργανισμών (2009-2013), εταιρεία η οποία έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα βάσει Νόμου της Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων για τα Ασφαλιστικά Ταμεία της Ελλάδος. Κατά την θητεία του, αναγνωρίσθηκε από τον Ελληνικό και τον Διεθνή Τύπο για την απόλυτα επιτυχή διαχείριση των Κεφαλαίων που επέτυχε κατά την κρίσιμη και μοναδική στα χρονικά αναδιάρθρωση του Ελληνικού Χρέους (P.S.I.). Ο ίδιος, συμμετείχε στις διαβουλεύσεις, έχοντας έτσι αποκτήσει μοναδική εμπειρία στο ιδιαίτερα επίκαιρο αυτό ζήτημα. Πρόεδρος Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών και Εκτιμήσεως Ακίνητης Περιουσίας, εκπρόσωπος της εταιρείας “CARLTON GROUP (USA)” στην Ελλάδα (2012-2013)

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Πάνος Δημητρακάς

Ο Πάνος Δημητρακάς είναι υπεύθυνος πωλήσεων. Διαθέτει μακροχρόνια εμπειρία, από το 1985, στο Τραπεζικό χώρο με πολλαπλή δραστηριότητα σε όλους τους τομείς λειτουργίας των τμημάτων των Τραπεζών, έχοντας δημιουργήσει το Πρόγραμμα εξυπηρέτησης Στεγαστικών δανείων του Προσωπικού της Τράπεζας της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, πιστοποιημένος πωλητής αμοιβαίων κεφαλαίων, με καθοδηγητική συνεισφορά στη διαχείριση Προσωπικού, ανάληψη ευθύνης για τους πελάτες και επίτευξη πωλησιακών στόχων . Έχει εργαστεί στην Τράπεζα Κρήτης , ως Επιθεωρητής Πωλήσεων στην Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias , ως Διευθυντής Καταστήματος στη Γενική Τράπεζα, ως Διευθυντής στη Societe General και ως Διευθυντής Επιχειρηματικού Κέντρου στη Τράπεζα Πειραιώς.

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Παπακωνσταντίνου Γεώργιος

Ο Παπακωνσταντίνου Γεώργιος είναι υπεύθυνος στο τμήμα του Real Estate. Διαθέτει εμπειρία στον χώρο των ακινήτων , πιστοποίηση Συμβούλου Ακίνητης Περιουσίας, καθώς συνεχίζει συνεχώς να εκπαιδεύεται πάνω στον ευρύτερο τομέα των ακινήτων.

Kyros Financial Group