Οι άνθρωποί μας

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ

Ιωάννης Κυριακόπουλος

Πρόεδρος KFG
Πρόεδρος Ενώσεως Ελλήνων Επενδυτών

Δικηγόρος με πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένη γνώση στον χώρο της κεφαλαιαγοράς και της οικονομίας. Στην μακρά συμβουλευτική του εμπειρία στον χώρο των επενδύσεων και στην Διαχείριση Χαρτοφυλακίων Θεσμικών Επενδυτών (υπό διαχείριση χαρτοφυλάκια άνω του 1 δις.ευρώ), έχει αποκτήσει πολλαπλές και πολυεπίπεδες γνώσεις, με μεταπτυχιακή εξειδίκευση στην Τραπεζική Επιστήμη, στην Εκτίμηση Ακίνητης Περιουσίας, πολλαπλές πιστοποιήσεις κατόπιν εξετάσεων στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κλπ. Έχει διατελέσει μεταξύ άλλων Διευθύνων Σύμβουλος στην ΑΕΔΑΚ Ασφαλιστικών Οργανισμών (2009-2013), εταιρεία η οποία έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα βάσει Νόμου της Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων για τα Ασφαλιστικά Ταμεία της Ελλάδος. Κατά την θητεία του, αναγνωρίσθηκε από τον Ελληνικό και τον Διεθνή Τύπο για την απόλυτα επιτυχή διαχείριση των Κεφαλαίων που επέτυχε κατά την κρίσιμη και μοναδική στα χρονικά αναδιάρθρωση του Ελληνικού Χρέους (P.S.I.). Ο ίδιος, συμμετείχε στις διαβουλεύσεις, έχοντας έτσι αποκτήσει μοναδική εμπειρία στο ιδιαίτερα επίκαιρο αυτό ζήτημα. Πρόεδρος Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών και Εκτιμήσεως Ακίνητης Περιουσίας, εκπρόσωπος της εταιρείας “CARLTON GROUP (USA)” στην Ελλάδα (2012-2013)

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ

Μηνά Βασιλάκης

Πιστοποιημένος Επενδυτικός Σύμβουλος Ε.Κ.
Διευθυντής Χρηματιστηριακών Υπηρεσιών KFG

Αποφοίτησε από το τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών το έτος 2019. Είναι πιστοποιημένος χρηματοοικονομικός αναλυτής από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την παροχή επενδυτικών συμβουλών σε κινητές αξίες, τίτλους χρηματαγοράς και παράγωγα προϊόντα. Εξειδικεύεται στις ελληνικές και διεθνείς κεφαλαιαγορές. Κάτοχος Proficiency (ECPE) στην Αγγλική γλώσσα και ECDL

Kyros Financial Group