Επενδυτικές Υπηρεσίες

Τα στελέχη της ΚFG διαθέτουν πολυετή εμπειρία στις Αγορές Κεφαλαίου και Χρήματος , υψηλές πιστοποιήσεις από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και σημαντικές διακρίσεις στην Διαχείριση Χαρτοφυλακίων Θεσμικών και Ιδιωτών Επενδυτών.

Η  KFG είναι συμβεβλημένη αποκλειστικά με την MERIT ΑΧΕΠΕΥ, για την παροχή της επενδυτικής υπηρεσίας λήψης και διαβίβασης εντολών σε χρηματοπιστωτικά μέσα (μετοχές και ομόλογα) όλων των αγορών κεφαλαίου και χρήματος, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Tηλέφωνο για την καταγραφή εντολών είναι το 2130059180

Ειδικότερα:

Για συναλλαγές στις Εγχώριες Αγορές 

Με τη δημιουργία επενδυτικού λογαριασμού στην εταιρία μας σας παρέχεται η δυνατότητα:

  • Άμεσης και γρήγορης εκτέλεσης εντολών σε μετοχές, ETFs,
  • εταιρικάομόλογα και παράγωγα εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
  • Συμμετοχής στις δημοπρασίες των εντόκων γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου (ΕΓΕΔ) καθώς και στις εκδόσειςομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου.
  • Παροχής πίστωσηςγια συναλλαγές σε μετοχές του ελληνικού Χρηματιστηρίου. 

Margin Account

Μέσω της εταιρείας μας ως αποκλειστικά συνεργαζόμενης με την MERIT ΑΧΕΠΕΥ, σας παρέχεται η δυνατότητα αγοράς μετοχών στο Χρηματιστηρίου Αθηνών με πίστωση (margin account). Για κάθε αγορά με πίστωση, οφείλετε να δώσετε κάλυψη με μετρητά ή με μετοχές-ομόλογα. Κάνοντας χρήση του Λογαριασμού Περιθωρίου αποκτάτε τη δυνατότητα να έχετε στην κατοχή σας μετοχές αξίας μεγαλύτερης από αυτή που θα σας επέτρεπαν τα διαθέσιμα μετρητά σας.

Αυτό σημαίνει ότι σε μια άνοδο των τιμών των μετοχών συμμετέχετε με μεγαλύτερη θέση, επιτυγχάνοντας κατά συνέπεια μεγαλύτερες αποδόσεις. Βέβαια, αναλαμβάνετε και μεγαλύτερο κίνδυνο καθώς ενδεχόμενη μείωση στις τιμές των μετοχών θα προκαλέσει μεγαλύτερες ζημιές. Η στάθμιση των στοιχείων του Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας γίνεται από την Εταιρία.  Η πίστωση μπορεί να είναι για το χρονικό διάστημα εκκαθάρισης των συναλλαγών (Τ+2) – 2DC και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα – Mακροπρόθεσμο Margin

Για συναλλαγές στις Διεθνείς Αγορές

Οι πελάτες μας μπορούν να επεκτείνουν συνεχώς τις επενδυτικές τους δραστηριότητες αποκτώντας γεωγραφική διασπορά και αξιοποιώντας τις ευκαιρίες που προκύπτουν σε άλλες αγορές παγκοσμίως.

Συναλλαγές σε Μετοχές, ETPs (Exchange Traded Products)

Με ανταγωνιστικές προμήθειες και αμεσότητα έχετε τη δυνατότητα να κάνετε συναλλαγές σε μετοχές και ETPs στα μεγαλύτερα Χρηματιστήρια του εξωτερικού. Έμπειρα και εξειδικευμένα στελέχη διαβιβάζουν τις εντολές σας είτε μέσω του δικτύου XNET της ΕΧΑΕ είτε μέσω της AK Jensen (prime broker διεθνούς εμβέλειας) προκειμένου να επενδύσετε σε:

  • Ευρωπαϊκές Αγορές (Germany, Italy, France, Spain, Scandinavia, UK-Ireland, Switzerland)
  • Αμερικάνικες Αγορές (USA, Canada)
Για συναλλαγές σε Διεθνή Παράγωγα

Σε συνεργασία της εταιρείας μας με την MERIT και την Interactive Brokers – ΙΒ (κορυφαίο διαμεσολαβητή παγκόσμιας εμβέλειας) σας παρέχεται πρόσβαση στις μεγαλύτερες αγορές Παραγώγων διεθνώς (π.χ. CBOT, CFE, CME (Electronic-Globex), ICE US, NFX, NYBOT, NYMEX, NYSE, LIFFE, Eurex, LME, HKEx κ.λ.π.)

Ενδεικτικά αναφέρουμε τα κάτωθι προϊόντα:

Παράγωγα Συναλλάγματος
Παράγωγα επί εμπορευμάτων, όπως Πετρελαίου και Χρυσού
Παράγωγα επί ξένων δεικτών και αξιών,
Συμβάσεις επί Διαφορών – Forex, CFDs, Share CFDs, Index CFDs.

Με την ηλεκτρονική πλατφόρμα Merit Global Trading Station και σε συνεργασία με την IB έχετε τη δυνατότητα  να διενεργείτε απευθείας συναλλαγές,

να κάνετε επισκόπηση των θέσεων και του ιστορικού των συναλλαγών σας,να παρακολουθείτε την αγορά είτε με καθυστέρηση είτε σε πραγματικό χρόνο.

Για συναλλαγές σε Διεθνείς Τίτλους Σταθερού Εισοδήματος

Η Εταιρία μας, μέσω της MERIT ΑΧΕΠΕΥ, που είναι ιδιαίτερα ενεργή στις διεθνείς αγορές ομολόγων, έχει αναπτύξει συνεργασίες που σας δίνουν τη δυνατότητα για συναλλαγές τόσο στην πρωτογενή αγορά (Primary Market) όσο και στη δευτερογενή αγορά (Secondary Market) ομολόγων, με κορυφαίους οίκους του εξωτερικού, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται οι:

ΤράπεζεςGoldman Sachs – ING Bank – JP Morgan Bank – Berenberg Bank – ZKB Bank

Χρηματιστηριακές : Auriga (Spain) – Octo Finances (France) – Shore Capital (UK) – Guy Butler (UK)

Για συναλλαγές Online

Για τους ιδιώτες και επαγγελματίες πελάτες μας που θέλουν σύγχρονα και εύχρηστα εργαλεία με δυνατότητα 24ωρης πρόσβασης στον επενδυτικό τους λογαριασμό, είναι διαθέσιμες οι κάτωθι ηλεκτρονικές εφαρμογές:

ZTrade:

-Άμεση και ασφαλής διενέργεια συναλλαγών (κινητές αξίες και παράγωγα) στο -Χρηματιστήριο Αθηνών
-Παρακολούθηση της αγοράς είτε με χρονική καθυστέρηση είτε σε πραγματικό χρόνο
-Παροχή στοιχείων τεχνικής ανάλυσης
-Παροχή στοιχείων θεμελιώδους ανάλυσης
-Κατάλληλο για desktop υπολογιστές, tablets και smartphones.

Ερευνα και Ανάλυση

Μέσω της συνεργαζόμενης ΑΧΕΠΕΥ παρέχουμε στους πελάτες μας έγκυρη, ουσιώδη και σαφή χρηματιστηριακή πληροφόρηση υποστηρίζοντας έτσι τη διαδικασία των επενδυτικών τους επιλογών. Οι πιστοποιημένοι αναλυτές της συλλέγουν, επεξεργάζονται και αξιολογούν σε καθημερινή βάση τα δεδομένα για την πορεία της ελληνικής και παγκόσμιας οικονομίας και παρακολουθούν στενά τις εταιρικές εξελίξεις. Με αυτό τον τρόπο τόσο οι συνεργάτες όσο και οι πελάτες μας αποκτούν πρόσβαση σε μια αξιόπιστη και ουσιαστική πληροφόρηση από επαγγελματίες με μακρόχρονη πείρα.

Το Τμήμα Έρευνας & Ανάλυσης:

-παράγει ημερήσια Reports με μακροοικονομικά και εταιρικά νέα
-παράγει μηνιαία Reports με μακροοικονομικά & χρηματιστηριακά στατιστικά καθώς και επενδυτικές ιδέες
-διενεργεί επιλεκτική κάλυψη εταιριών
-διατυπώνει λεπτομερείς προβλέψεις και επενδυτικές συστάσεις για τις υπό κάλυψη εταιρίες

Kyros Financial Group