Στεγαστικά Δάνεια

Η Εταιρεία μας έχει συνάψει συμβάσεις με τραπεζικά ιδρύματα με σκοπό την διαμεσολάβηση έκδοσης στεγαστικών δανείων. Η 25ετής επαγγελματική εμπειρία μας και η εξειδίκευση μας, νομική και χρηματοοικονομική, αποτελεί για τους πελάτες μας εχέγγυο αποτελεσματικότητας αλλά και εξασφάλισής τους ότι θα επιδείξουμε την μέγιστη δυνατή προσοχή στους όρους των συμβάσεων προς όφελος του υποψήφιου δανειολήπτη, ενώ δεσμευόμαστε ότι θα παρέχουμε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, επιδιώκοντας  την όσο το δυνατόν επιτυχέστερη προώθηση της αιτήσεώς του, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. 

Οι πελάτες μας απαλλάσσονται από την χρονοβόρα και κοπιαστική διαδικασία της προσωπικής τους ενασχόλησης με την τραπεζική χρηματοδότηση.

Η ομάδα των ειδικών χρηματοοικονομικών συμβούλων μας αναλαμβάνει την διεκπεραίωση όλων των αναγκαίων ενεργειών, συντονίζοντας τα εμπλεκόμενα μέρη για την έκδοση των δανείων κατοικίας, καθώς και την κατεύθυνση προς την εγγυημένα πιο ασφαλή και οικονομική λύση, ενώ οι  δικηγόροι μας αναλαμβάνουν να παράσχουν τις υπηρεσίες τους σε κάθε βήμα της εκταμίευσης του στεγαστικού δανείου.

Το όνομά μας και η δικαστική εμπειρία των νομικών μας συμβούλων στο πεδίο της προστασίας των δικαιωμάτων δανειοληπτών έχουν αναγνωριστεί και αντιμετωπιζόμαστε με σεβασμό από τις τραπεζες και τα funds ενώ ο όγκος των υποθέσεων που διευθετούμε, μας δίνει τη δυνατότητα να διαπραγματευτούμε για λογαριασμό σας με τους καλύτερους όρους και να προσφέρουμε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες γύρω από την υπόθεση του στεγαστικού δανείου σας. Η KFG αναλαμβάνει την διεκπεραίωση όλης της διαδικασίας, από την σύνταξη του φακέλου, έως και την εκταμίευση του ποσού του στεγαστικού δανείου.

Γενικές Πληροφορίες

Η KFG διαμεσολαβεί στην προώθηση στεγαστικών δανείων που καλύπτουν τις παρακάτω στεγαστικές ανάγκες:

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση μπορείτε να καλείτε στο γραφείο της Kyros Financial Group στα τηλέφωνα : 210 3636987, 210 3643054 ή 210 3633104 από τις 10:00 μέχρι τις 18:00.

Ειδικές νομικές υπηρεσίες σχετικές με την χορήγηση στεγαστικών δανείων.

Η εταιρεία μας παρέχει πλήρη νομική υποστήριξη σε ότι απαιτείται για την χορήγηση στεγαστικών δανείων και συνεργάζεται με όλη την γκάμα των εξειδικευμένων επαγγελματιών, (συμβολαιογράφους, πολιτικούς μηχανικούς, τοπογράφους, εκτιμητές ακίνητης περιουσίας, ασφαλιστικές εταιρείες, μεταφραστές κλπ)  για την ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών μας, είτε είναι Ελληνες, είτε αλλοδαποί, ιδιώτες ή επιχειρήσεις, καθώς απαιτούνται ολοκληρωμένες υπηρεσίες που άπτονται της απόκτησης/ανέγερσης ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα.

Η νομική υποστήριξη των πελατών είναι συνεχής  σε οποιοδήποτε στάδιο για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Kyros Financial Group