Εξειδικευμένες Υπηρεσίες

Η εταιρία μας αναλαμβάνει την εκπόνηση πάσης φύσεως οικονομοτεχνικής μελέτης, risk management ή εσωτερικό έλεγχο. Επικοινωνήστε μαζί μας για τη δική σας λύση.Kyros Financial Group