Στεγαστικό δάνειο για κατοίκους εξωτερικού

Αποκτήστε το δικό σας σπίτι

  • Χωρίς Καμία Οικονομική Επιβάρυνση
  • Άμεση δωρεάν αξιολόγηση της πιστοληπτικής σας ικανότητας

Τεχνογνωσία

Εμπιστοσύνη

Εμπειρία

Ταχύτητα

Η KFG εκτός από την έγκριση δανείου έχει την δυνατότητα να αναλάβει να τους διευκολύνει με νομικές υπηρεσίες υποστήριξης (π.χ. ΑΦΜ , νομικό έλεγχο στο ακίνητο κλπ.) με συνεργαζόμενους μηχανικούς και βέβαια τους συνεργαζόμενους με εμάς συμβολαιογράφους αλλά και όλες τις συναρμοοιες υπηρεσίες ώστε- χωρίς καθυστερήσεις – να παράσχουμε τις πλέον σύγχρονες υπηρεσίες και να τους απαλλάξουμε από το άγχος της ελληνικής γραφειοκρατίας.

Αποτελεσματικότητα

Έχοντας επιτύχει την εκταμίευση πλήθους στεγαστικών δανείων, διαθέτουμε την ικανότητα και την εμπειρία να επιτύχουμε τους πιο προνομιακούς όρους για τη χρηματοδότηση σας.

25 έτη εμπειρίας

Τα στελέχη της KFG διαθέτουν πολυετή εμπειρία και άριστη γνώση τόσο του χρηματοοικονομικού και όσο και του Τραπεζικού Κλάδου έχοντας μεγάλη προϋπηρεσία.

ΦΟΡΜΑ ΔΑΝΕΙΟΥ

Συμπληρώστε τα πεδία και ένας εξειδικευμένος σύμβουλος της KFG θα επικοινωνήσει σύντομα μαζί σας.
Kyros Financial Group