Δάνειο επισκευή κατοικίας χωρίς έλεγχο προόδου εργασιών

Αποκτήστε το δικό σας σπίτι

  • Χωρίς Καμία Οικονομική Επιβάρυνση
  • Άμεση δωρεάν αξιολόγηση της πιστοληπτικής σας ικανότητας

Τεχνογνωσία

Εμπιστοσύνη

Εμπειρία

Ταχύτητα

Η KFG εξασφαλίζει τη χρηματοδότηση για επισκευή του ακινήτου σας με καταβολή ολόκληρου του ποσού του δανείου χωρίς έλεγχο προόδου εργασιών αναλαμβάνοντας όλο το εύρος των διαδικασιών από την υποβολή της αίτησης μέχρι και την εκταμίευση του δανείου.

Αποτελεσματικότητα

Έχοντας επιτύχει την εκταμίευση πλήθους στεγαστικών δανείων, διαθέτουμε την ικανότητα και την εμπειρία να επιτύχουμε τους πιο προνομιακούς όρους για τη χρηματοδότηση σας.

25 έτη εμπειρίας

Τα στελέχη της KFG διαθέτουν πολυετή εμπειρία και άριστη γνώση τόσο του χρηματοοικονομικού και όσο και του Τραπεζικού Κλάδου έχοντας μεγάλη προϋπηρεσία.

ΦΟΡΜΑ ΔΑΝΕΙΟΥ

Συμπληρώστε τα πεδία και ένας εξειδικευμένος σύμβουλος της KFG θα επικοινωνήσει σύντομα μαζί σας.
Kyros Financial Group