Δάνειο ανέγερσης / αποπεράτωσης κατοικίας

Αποκτήστε το δικό σας σπίτι

  • Χωρίς Καμία Οικονομική Επιβάρυνση
  • Άμεση δωρεάν αξιολόγηση της πιστοληπτικής σας ικανότητας

Τεχνογνωσία

Εμπιστοσύνη

Εμπειρία

Ταχύτητα

Η KFG σας δίνει τη δυνατότητα να διεκπεραιώσετε τις εργασίες αποπεράτωσης ή ανέγερσης της κατοικίας σας μέσω προγραμμάτων από τις συνεργαζόμενες τράπεζες αναλαμβάνοντας όλο το εύρος των διαδικασιών από την υποβολή της αίτησης μέχρι και την εκταμίευση του δανείου.

Είναι καθοριστικής σημασίας το να γνωρίζετε τον τρόπο των τμηματικών καταβολών του δανείου έτσι ώστε η ολοκλήρωση της κατασκευής ή της αποπεράτωσης να γίνει σύμφωνα με τα ισχύοντα στους κανονισμούς και τις διαδικασίες των τραπεζών.

Αποτελεσματικότητα

Έχοντας επιτύχει την εκταμίευση πλήθους στεγαστικών δανείων, διαθέτουμε την ικανότητα και την εμπειρία να επιτύχουμε τους πιο προνομιακούς όρους για τη χρηματοδότηση σας.

25 έτη εμπειρίας

Τα στελέχη της KFG διαθέτουν πολυετή εμπειρία και άριστη γνώση τόσο του χρηματοοικονομικού και όσο και του Τραπεζικού Κλάδου έχοντας μεγάλη προϋπηρεσία.

ΦΟΡΜΑ ΔΑΝΕΙΟΥ

Συμπληρώστε τα πεδία και ένας εξειδικευμένος σύμβουλος της KFG θα επικοινωνήσει σύντομα μαζί σας.
Kyros Financial Group