Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Νέος Αναπτυξιακός Νόμος –ΕΣΠΑ

Η Εταιρεία μας, (www.kfg.com.gr) στα πλαίσια της παροχής ανεξάρτητων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και με τους εξειδικευμένους μελετητές με πολυετή εμπειρία που διαθέτει, αναλαμβάνει την υποβολή τεκμηριωμένων προτάσεων επενδυτικών σχεδίων στο Νέο Αναπτυξιακό Νόμο – ΕΣΠΑ.

Όπως πάντα, κριτήριο μας για την ανάληψη αυτής δραστηριότητας αποτελεί η εξυπηρέτηση πρώτιστα των δικών σας αναγκών και συμφερόντων με προσωπική και άμεση ενημέρωση και κυρίως με ταχύτητα, επαγγελματισμό, εντιμότητα και ΚΥΡΟΣ.

Επιδιώκουμε να σας καθοδηγήσουμε στην υποβολή της προτάσεώς σας έτσι ώστε να είναι επιλέξιμη και να είναι εγκριθούν οι επενδυτικές δαπάνες που θα υποβάλλετε.

Kyros Financial Group