Παράταση πήρε η περίοδος υποβολής αιτήσεως για τον Β’ Κύκλο του προγράμματος επιχορήγησης ύψους 14.800 ευρώ που απευθύνεται σε νέους ηλικίας 18 έως 29 ετών για τη δημιουργία της δικής τους επιχείρησης, με έμφαση στη ψηφιακή οικονομία.
Συγκεκριμένα, η πλατφόρμα θα δέχεται αιτήσεις έως τη Δευτέρα 20 Μαρτίου 2023 στις 15:00!
Αν σας ενδιαφέρει, επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας για να προλάβετε να υποβάλλετε την αίτησή σας.
Πώς θα δοθεί η επιχορήγηση?
Η επιχορήγηση ανέρχεται σε 14.800 € και καταβάλλεται σε τρεις δόσεις ως εξής:
• 1 η δόση 4.000 ευρώ, μετά την έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ
• 2 η δόση 5.400 ευρώ, μετά τη λήξη του α’ εξάμηνου από την έναρξη
• 3 η δόση 5.400 ευρώ, μετά τη λήξη του β’ εξάμηνου από την έναρξη

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι?

Δικαιούχοι είναι όσοι πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:
• Να είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στο μητρώο της ΔΥΠΑ (ΟΑΕΔ)
• Να βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης,
• Να είναι 18-29 ετών,
• Να ιδρύσουν τις επιχειρήσεις τους και να δραστηριοποιηθούν νόμιμα εντός της ελληνικής επικράτειας.
• Να έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία της εξατομικευμένης προσέγγισης της ΔΥΠΑ.
• Αν είναι άντρες υποψήφιους να έχουν ολοκληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις τους ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί.
Ποια είναι τα κριτήρια αξιολόγησης?

Μοναδικό κριτήριο αξιολόγησης στην αίτηση είναι το επιχειρηματικό πλάνο το οποίο συμπεριλαμβάνεται στην αίτηση.

Πότε κλείνει το πρόγραμμα?
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Δευτέρα 13 Μαρτίου 2023.

Kyros Financial Group