Η εταιρεία μας, Αρκαδική Προοπτική Α.Ε.Ε.Δ., είναι στην αναζήτηση ενός υπεύθυνου ατόμου για τη διοικητική υποστήριξη, με στόχο τη συνεχή ανάπτυξη και επιτυχή λειτουργία των χρηματιστηριακών μας δραστηριοτήτων.

Τα κριτήρια και τα πλεονεκτήματα που προσφέρουμε για αυτή τη θέση:

Απαραίτητα Κριτήρια:
• Βασικές γνώσεις υπολογιστή (Microsoft Office)
• Πτυχίο στα οικονομικά
• Επιθυμητή προϋπηρεσία (αλλά όχι απαραίτητη)
• Ενεργή κάρτα ανεργίας
• Εργασία 5 ημέρες την εβδομάδα (full-time με πλήρη ασφάλιση)
• Σταθερός, μόνιμος μισθός
• Συνεπής και επαγγελματική συμπεριφορά

Πλεονεκτήματα και Προνόμια:
• Παρέχεται εκπαίδευση
• Δυνατότητα αύξησης εισοδήματος (bonus)
• Προοπτική εξέλιξης και ανάπτυξης στον χρηματοοικονομικό τομέα

Εάν πληροίτε τα παραπάνω κριτήρια και επιθυμείτε να ενταχθείτε σε μια δυναμική ομάδα με πολλές ευκαιρίες ανάπτυξης, παρακαλούμε να αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στο info@arkadiki-pro.gr. Αναφέρετε το όνομα της θέσης “Γραμματεία” ως θέμα στο email σας.

Kyros Financial Group